Alina Kozarkiewicz

Alina Kozarkiewicz

Obraz1

EAA – EURAM – NBM

Nareszcie twarzą w twarz, chociaż czasami jeszcze w maskach.

Maj i czerwiec to nie tylko koniec roku akademickiego z natłokiem prac związanych z zaliczeniami, egzaminami, pracami dyplomowymi i podobnymi obowiązkami pracowników dydaktycznych wszystkich uczelni. Ten okres roku jest także bardzo ważny z perspektywy naszych obowiązków jako pracowników badawczych – to czas ważnych kongresów i konferencji o europejskim formacie. Trzy, na które udało mi się wyjechać w tym roku to kongres European Accounting Association (EAA) w Bergen (pięknie, ale zimno!) European Academy of Management (EURAM) w Winterthur (tym razem poprzemysłowo i gorąco) oraz New Business Models (NBM) w Rzymie (po prostu – po włosku).

Trudno opisać krótko doświadczenia i inspiracje z ogromnych kongresów organizowanych przez EAA czy EURAM. Wśród tematyki typowej dla obu europejskich kongresów dotyczącej bardzo szeroko rozumianej rachunkowości (EAA) lub zarządzania (EURAM) dominowały problemy transformacji cyfrowej  w bardzo różnych kontekstach i odsłonach. No i oczywiście problemy „po-covidowe” i powrót do „nowej normalności”. Ale to nie było chyba dla nikogo zaskoczeniem. Pojawiały się też nowe inicjatywy, jak diversity breakfast na EAA (bardzo na czasie), czy specjalne seminarium EURAM poświęcone wojnie na Ukrainie (jeszcze bardziej na czasie).

Nie ukrywam, że możliwość podróżowania – chociaż z przygodami organizowanymi przez linie lotnicze, możliwość spotkań ze starymi i nowymi znajomymi, wspólnych dyskusji na sesjach czy rozmów w trakcie przerw kawowych, przywróciły nadzieję, że wracamy do normalności. Można było poczuć smak dawnego życia akademickiego. Za co jestem sobie i organizatorom kongresów bardzo wdzięczna.

Jedyne materiały pokonferencyjne to materiały z  New Business Models 2022 z Rzymu. Dla zainteresowanych podaję linka:

https://static1.squarespace.com/static/5e8f3c880e1d607ebd5469b6/t/62b5c1369679562299f0caaf/1656078758283/NBM2022_BOP.pdf