CAR-driven research

Czego może nauczyć lub czym zainspirować konferencja dotycząca współczesnych problemów rachunkowości (Contemporary Accounting Research, CAR)? CAR 2022 przede wszystkim pokazał dominującą rolę badań opartych na dostępie do dużych i bardzo dużych zbiorów danych (wtórnych). Media społecznościowe, ogłoszenia, posty, tweety, newsy, czy kampanie społeczne dostarczają milionów danych, a oprogramowanie do ich obróbki oferuje setki możliwości analiz […]

CAR-driven research Read More »