Alina Kozarkiewicz

Alina Kozarkiewicz

kozarkiewicz

CAR-driven research

Czego może nauczyć lub czym zainspirować konferencja dotycząca współczesnych problemów rachunkowości (Contemporary Accounting Research, CAR)? CAR 2022 przede wszystkim pokazał dominującą rolę badań opartych na dostępie do dużych i bardzo dużych zbiorów danych (wtórnych). Media społecznościowe, ogłoszenia, posty, tweety, newsy, czy kampanie społeczne dostarczają milionów danych, a oprogramowanie do ich obróbki oferuje setki możliwości analiz […]

CAR-driven research Read More »

Kompetencje w gospodarce cyfrowej

Jako uczestniczka panelu (ekspertów) ramach IV Kongresu Informatyki Ekonomicznej szukałam odpowiedzi na pytanie: „Kompetencje w gospodarce cyfrowej. Czy tylko kompetencje cyfrowe?” To pytanie stało się impulsem do kilku przemyśleń, którymi chciałabym się tu podzielić. Termin „kompetencje” to bardzo pojemne hasło, a nawet pobieżna analiza treści słownika synonimów pokazuje istnienie około 100 synonimów, które dotyczą obeznania

Kompetencje w gospodarce cyfrowej Read More »