A Manifesto for project management research

Każdy, kogo interesuje zarządzaniem projektami, czy od strony teoretycznej czy praktycznej, na pewno słyszał, a może dokładnie zna ideę Agile Manifesto – Manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania. Twórcy i popularyzatorzy Manifestu zrewolucjonizowali współczesne myślenie o projektach, ich planowaniu, kierowaniu zespołami, czy kształtowaniu relacjami z klientem. Niedawno ukazał się kolejny ważny „manifest”, tym razem jako „A Manifesto […]

A Manifesto for project management research Read More »