Alina Kozarkiewicz

Alina Kozarkiewicz

Espoo-po-korekcie

Edukacja – wspólne problemy, wspólne rozwiązania

Jak zmienić dydaktykę akademicką by unikać nauczania i odpytywania, a raczej wspierać, wskazywać, dyskutować, być partnerem, angażować aktywnie w konieczne wokół nas zmiany? Czy można sprawić aby ogólna wiedza i zrozumienie otaczającego świata (na przeszłość) były tak ważne, jak specjalistyczne kompetencje  (na dziś)? Wielu nauczycieli akademickich na całym świecie zadaje sobie te i podobne pytania, walcząc z zarówno z konserwatyzmem władz uczelni (czasami kolegów), jak i niepewnością co do zastosowań zaawansowanych technologii. Spotkanie na hackathonie edukacyjnym  w Espoo w Finlandii było okazją do dyskusji reprezentantów z Polski, UK, Estonii i Urugwaju (na zdjęciu) i wielu innych krajów świata.

Dużo pytań, dużo scenariuszy i wiele pomysłów.