Alina Kozarkiewicz

Alina Kozarkiewicz

Manifesto

A Manifesto for project management research

Każdy, kogo interesuje zarządzaniem projektami, czy od strony teoretycznej czy praktycznej, na pewno słyszał, a może dokładnie zna ideę Agile Manifesto – Manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania. Twórcy i popularyzatorzy Manifestu zrewolucjonizowali współczesne myślenie o projektach, ich planowaniu, kierowaniu zespołami, czy kształtowaniu relacjami z klientem. Niedawno ukazał się kolejny ważny „manifest”, tym razem jako „A Manifesto for project management research”, czyli jako manifest adresowany do tych, którzy zajmują się badaniami naukowymi nad zarządzaniem projektami. A Manifesto … to tytuł artykułu opublikowanego przez grupę badaczy zarządzania projektami, którzy z jednej strony zwracają uwagę na rolę, jaką odgrywają projekty w obecnych czasach ważnych zmian wynikających m.in. z transformacji cyfrowej, troski o środowisko i zrównoważony rozwój, a z drugiej strony w czasach ważnych zmian w obszarze badań nad  projektami. Zarządzanie projektami staje się obszarem badawczym o większym stopniu interdyscyplinarności, ale i bardziej krytycznym i interpretatywnym.

Interesujący i inspirujący tekst. Zainteresowanych odsyłam do EMR: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/emre.12568