Alina Kozarkiewicz

Alina Kozarkiewicz

Artykuł

Nowa publikacja

My, naukowcy zajmujący się naukami o zarządzaniu, chętnie badamy zjawiska, których początki, ewolucja lub efektywność uwarunkowane są wieloma czynnikami, zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Co więcej, dostrzegamy, że identyfikowane i analizowane czynniki są często współzależne lub pojawiają się w określonych sekwencjach. Teoretyzując o zarządzaniu rozwijamy lub testujemy teorię uwarunkowań sytuacyjnych (contingency theory), a starając się opisać precyzyjniej złożone zjawiska uzupełniamy takie podejście badawcze o modele konfiguracyjno-sekwencyjne.

Więcej o teorii uwarunkowań sytuacyjnych i modelach konfiguracyjno-sekwencyjnych w mojej (i nie tylko) najnowszej pracy: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JAEE-04-2021-0125/full/html