Alina Kozarkiewicz

Alina Kozarkiewicz

respres

Odpowiedzialna nauka

Czy celem naukowców i uczelni powinno być publikowanie artykułów naukowych adresowanych do niewielkiej liczby potencjalnie zainteresowanych kolegów? A może zliczanie punktów za publikacje? Czy raczej impact, wpływ, presja na zamiany w otoczeniu społecznym lub biznesowym? Czy wyniki badań nie powinny zasilać dydaktyki akademickiej, dyskusji o politykach publicznych, czy nie powinny inspirować przedsiębiorców do poszukiwania nowych, lepszych praktyk?

To ważne pytania, na które szuka odpowiedzi wielu doświadczonych badaczy akademickich z wielu różnych krajów na świecie. W Polsce, gdzie pogoń za punktami za każdą cenę stała się ostatnio ulubioną dyscypliną wielu dyscyplin nauki (w tym nauk o zarządzaniu), wielu z nas szuka sojuszników zainteresowanych odpowiedzialną nauką. Chcesz się przyłączyć? Więcej o odpowiedzialnej nauce: www.rrbm.network/position-paper