Alina Kozarkiewicz

Alina Kozarkiewicz

Wiedza

A Manifesto for project management research

Każdy, kogo interesuje zarządzaniem projektami, czy od strony teoretycznej czy praktycznej, na pewno słyszał, a może dokładnie zna ideę Agile Manifesto – Manifestu zwinnego wytwarzania oprogramowania. Twórcy i popularyzatorzy Manifestu zrewolucjonizowali współczesne myślenie o projektach, ich planowaniu, kierowaniu zespołami, czy kształtowaniu relacjami z klientem. Niedawno ukazał się kolejny ważny „manifest”, tym razem jako „A Manifesto

A Manifesto for project management research Read More »

The imitation game

W 1950 roku angielski informatyk Alan Turing opracował test, który nazwał „grą w naśladownictwo” (the immitation game) – zastanawiał się, czy program komputerowy kiedykolwiek przekona rozmówcę, że rozmawia z innym człowiekiem, a nie z maszyną. W 2023 roku ja i wielu moich kolegów nie zastanawia się nad tym „czy”, ale nad tym „jak” rozpozna, czy

The imitation game Read More »

CAR-driven research

Czego może nauczyć lub czym zainspirować konferencja dotycząca współczesnych problemów rachunkowości (Contemporary Accounting Research, CAR)? CAR 2022 przede wszystkim pokazał dominującą rolę badań opartych na dostępie do dużych i bardzo dużych zbiorów danych (wtórnych). Media społecznościowe, ogłoszenia, posty, tweety, newsy, czy kampanie społeczne dostarczają milionów danych, a oprogramowanie do ich obróbki oferuje setki możliwości analiz

CAR-driven research Read More »

AMR / AMD IDW Warsaw: Researching Rethinking Rewriting Reviewing Resubmitting

Czego można się nauczyć na warsztatach organizowanych przez edytorów Academy of Management Discoveries (AMD) i Academy of Management Review (AMR)? Ja na takich warsztatach zorganizowanych ostatnio na Uniwersytecie Warszawskim po raz kolejny uświadomiłam sobie, że badania po angielsku to re-search (a nie search), że tworzenie publikacji naukowych wiąże się z  „very slow science”. Publikowanie oznacza

AMR / AMD IDW Warsaw: Researching Rethinking Rewriting Reviewing Resubmitting Read More »

O banku fraz i inflacji wiedzy

Trudno sobie wyobrazić karierę akademicką współczesnego badacza, który nie potrafi posługiwać się akademickim językiem angielskim. Wielu z moich kolegów naukowców ma za sobą lata ciężkiej pracy – wielu od przedszkola – nad doskonaleniem języka angielskiego, nad umiejętnością pisania po angielsku nienagannych streszczeń artykułów, jak i całych kilkudziesięciostronicowych tekstów, poprawnych nie tylko pod względem słownictwa, gramatyki,

O banku fraz i inflacji wiedzy Read More »

Odpowiedzialna nauka

Czy celem naukowców i uczelni powinno być publikowanie artykułów naukowych adresowanych do niewielkiej liczby potencjalnie zainteresowanych kolegów? A może zliczanie punktów za publikacje? Czy raczej impact, wpływ, presja na zamiany w otoczeniu społecznym lub biznesowym? Czy wyniki badań nie powinny zasilać dydaktyki akademickiej, dyskusji o politykach publicznych, czy nie powinny inspirować przedsiębiorców do poszukiwania nowych,

Odpowiedzialna nauka Read More »

Kompetencje w gospodarce cyfrowej

Jako uczestniczka panelu (ekspertów) ramach IV Kongresu Informatyki Ekonomicznej szukałam odpowiedzi na pytanie: „Kompetencje w gospodarce cyfrowej. Czy tylko kompetencje cyfrowe?” To pytanie stało się impulsem do kilku przemyśleń, którymi chciałabym się tu podzielić. Termin „kompetencje” to bardzo pojemne hasło, a nawet pobieżna analiza treści słownika synonimów pokazuje istnienie około 100 synonimów, które dotyczą obeznania

Kompetencje w gospodarce cyfrowej Read More »